Адміністрація закладу

Примаченко Валерій Степанович - директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

/Files/images/примаченко.jpg

Примаченко В. С. народився в 1965 р. в м. Ніжині, закінчив Ніжинську загально-освітню школу № 1. Отримав вищу освіту в Ніжинському Державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя (1989 р., вчитель математики та фізики) та Національній Академії державного управління при Президенті України (2010 р., магістр державного управління). Одружений, має сина.

Ще будучи студентом розпочав свій трудовий та педагогічний стаж. У 1988-1990 рр. працював вчителем фізики та астрономії у Ніжинський ЗОШ № 9. З 1990 р. по 2001 р. був керівником гуртка в Ніжинській Станції юних техніків.

На 2001-2005 роки припадає його активна суспільно-політична та громадська діяльність в м. Ніжині та Ніжинському районі.

З 2005-2008 роках працює заступником голови Ніжинської районної державної адміністрації.

У 2011-2017 роках він був начальником Управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

У 2006-2010 рр. був обраний депутатом Ніжинської районної ради, а у 2010-2015 рр. депутатом Ніжинської міської ради.

За вагомий внесок у розвиток міської та районної громади неодноразово нагороджувався Грамотами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Департаменту культури Обласної державної адміністрації.

З 10.10. 2017 р. - директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

У директора НБДЮ великі плани на майбутнє, безліч цікавих ідей та пропозицій, втіленню яких сприятимуть його ентузіазм, прагнення до творчого пошуку, почуття відповідальності за результати своєї праці, високий авторитет як в закладі, так і в місцевій громаді.


Постнікова Ольга Юріївна - заступник директора з навчально-виховної роботи НБДЮ.

/Files/images/21687531_1810743565633143_7882499714448783694_n.jpg

Постнікова О. Ю. народилась у 1983 р., закінчила Ніжинську ЗОШ № 7. Отримала вищу освіту в Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (2006 р.) за фахом "Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)". З вересня 2013 р. обіймає посаду заступника директора НБДЮ з навчально-виховної роботи.

Має належну науково–теоретичну підготовку, організаторські здібності, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення удосконалення організації навчально–виховного процесу в закладі. Вона постійно вносить пропозиції з покращення ефективності навчально–виховного процесу в НБДЮ з використанням сучасних інноваційних освітніх технологій. Значну увагу звертає на культуру ведення документації.

Постнікова О. Ю. уміло організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу закладу, здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі, вдало координує роботу керівників гуртків з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації, координує процес атестації працівників закладу, вчасність проходження ними курсів підвищення кваліфікації, вивчення системи роботи педагогів, що атестуються.

Постнікова О. Ю. здійснює постійний контроль за якістю освітнього процесу в НБДЮ. Звертає особливу увагу на результативність праці педагогів, їх здатність якісно організовувати навчально-виховний процес, домагання максимально можливого засвоєння учнями програмового матеріалу, використання сучасних методів, форм навчання та виховання, вміння розвивати здібності та інтереси дітей, здійснювати диференційований підхід до гуртківців.

Процес управління в нашому позашкільному навчальному закладі – особистісно зорієнтований.А тому всю роботу творчої педагогічної майстерні побудовано на основі діагностування професійної діяльності педагогів. Різні методики, вдале поєднання групової та індивідуальної роботи дозволяють враховувати компетентності, потреби і інтереси кожного педагога. А моніторинг діяльності педпрацівників допомагає проаналізувати роботу педагогів протягом міжатестаційного періоду, що дає можливість об’єктивно оцінити його працю. Моніторинг складає основу виявлення труднощів в роботі, сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Він дає інформацію для роздумів та визначенню аспектів професійного зростання, адекватної самооцінки та професійної комфортності педагога.

Здійснення внутрішнього контролю базується на його основних принципах: актуальність, підпорядкованість меті і завданням, забезпечення гласності шляхом надання своєчасної інформації в колективі. Вимоги до форм контролю сприяють вирішенню важливих моментів, таких як його доречність, системність, оперативність, колегіальність і, що дуже важливо, об'єктивність.

Заступник директора НБДЮ з навчально-виховної роботи завжди об’єктивно, доброзичливо оцінює працю керівників гуртків. Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників закладу, освітян міста.

Вона сама постійно вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує власний фаховий і кваліфікаційний рівень. Вважає, що основним в діяльності адміністрації позашкільного закладу на сучасному етапі є: створити всі необхідні умови для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури кожного педагога, своєчасно побачити і належним чином оцінити оригінальне, нове і перспективне та активно сприяти впровадженню таких здобутків у практику.


Прудько Віктор Олександрович - завідуючий методичним відділом НБДЮ.

/Files/images/прудько.jpgПрудько Віктор Олександрович працює в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва з 2004 р.

За час роботи на посаді методиста, а з 2006 року завідувача методичного відділу Ніжинського БДЮ Прудько В. О. зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом, майстром своєї справи.

Прудько В. О. організовує систему методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних освітніх технологій.

Віктор Олександрович досконало володіє формами і методами організації навчально–виховного процесу позашкільного закладу, варіативно мислить, уміє надати кваліфіковану допомогу, поставити захоплюючу перспективу, що дає можливість на високому рівні грамотно організувати методичну роботу НБДЮ. Має високий рівень науково-теоретичної методичної підготовки. Ініціативна, ділова, творча особистість. Прагне до досконалості у виконанні дорученого.

Під керівництвом Прудька В. О. методисти НБДЮ спрямовують педагогічний колектив закладу на забезпечення рівного доступу до якісної освіти в позашкільний час, посилення впливу позашкільних установ на формування в дітей світогляду, моральних цінностей, патріотичної свідомості, їх підготовку до життя, свідомого вибору майбутньої професії.

Він є активним учасником масово-виховної роботі закладу. Є автором численних сценаріїв, у втіленні яких виступає як ведучий, виконавець ролей, член журі, відповідає за музичне та мультимедійне оформлення масових заходів.

Віктор Олександрович завжди був і залишатиметься активним учасником усіх сфер життєдіяльності закладу, не залишаючись осторонь його проблем, йдучи на передньому фланзі любої справи, підтримуючи престиж закладу.


/Files/photogallery/732/10.jpg


Забродська Ірина Миколаївна - ДИРЕКТОР НІЖИНСЬКОГО БУДИНКУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА з серпня 2013р. по серпень 2017 р.

В народі кажуть «Де народився – там і згодився». Корінна ніжинка Забродська І. М. народилася 10 березня 1958 р. в найстародавнішому українському містечку, яке поєднало в собі надзвичайно дивовижну красу, різноманітність і незрівнянність. Дитинство її пройшло в затишному куточку історичного центру Ніжина, повітря якого було сповнене ароматами квітучих садів, ярмарковим гомоном, цілющими звуками дзвінкоголосих храмів. Саме тут вона закінчила середню школу, успішно навчалася в славнозвісному гоголівському вузі. Саме тут ввібрала вона в себе життєдайну силу та творчу енергію рідної ніжинської землі. Саме тут назавжди пов’язала вона себе з педагогікою.

У 1980 році розпочався її 33-річний педагогічний стаж, коли вона стала працювати вихователькою у дитячому садочку № 13. А у 1983 році доля привела її до нашого позашкільного закладу, де вона і працює вже 30 років. Цеглинками її багаторічного досвіду позашкільного педагога були посади керівника гуртка, завідуючої відділом, методиста, заступника директора з навчально-виховної роботи. У серпні 2013 року Ірину Миколаївну призначили директором НБДЮ.

За час роботи в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва вона зарекомендувала себе висококваліфікованим спеціалістом, майстром своєї справи, проявила себе освіченою, наполегливою, цілеспрямованою людиною. Відповідально та творчо ставиться до виконання своїх функціональних обов’язків, використовує сучасні ефективні методи внутрішнього контролю, форми стимулювання праці педагогів, моніторингу результативності та оптимізації навчально-виховного процесу. Забродська І. М. гідно представила власний досвід роботи у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»-2010 у номінації «Заступник директора», матеріали якого були надруковані у Всеукраїнській газеті для вчителів №8(80), серпень 2013р., та відмічені грамотою обласного управління освіти 2011р. за зайняте ІІІ місце.

У НБДЮ розроблено раціональну систему підбору кадрів, стимулювання роботи всіх учасників навчально-виховного процесу. Потужний, творчий колектив закладу протягом багатьох років є одним із найкращих закладів області. Робота йде злагоджено, тому що відносини побудовані на основі діалогу, взаємоповаги, довіри й атмосфери спільної радості успіхам.

Завдяки ентузіазму Ірини Миколаївни, її творчій ініціативі, демократичному стилю керівництва, ерудиції, прагненню новизни в закладі проводиться змістовна, інноваційна діяльність щодо впровадження сучасних освітньо-виховних технологій.

Їй притаманні ділові риси, здоровий глузд, ентузіазм і творчість. Має гарні здобутки в праці, користується повагою з боку підлеглих, батьків, понад усе любить дітей, які відповідають взаємністю.

За самовіддану плідну працю та з нагоди працівника освіти в жовтні 2013 року Забродська І. М. нагороджена ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ.

Лисиця Людмила Іванівна - ДИРЕКТОР НІЖИНСЬКОГО БУДИНКУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА з серпня 1979р. по липень 2013 р., з липня 2013 р. по вересень 2016 р. - заступник директора з виховної роботи.

Ходить доля між людьми, сипле їм під ноги життєві дороги. Людмилі Іванівні Лисиці встелила доля стежки освітянськими рушниками.

Лисиця Л. І. – педагог з величезним багаторічним досвідом. Де б не опинялася вона на своєму життєвому шляху, географія якого поширюється від Волині до Сахаліну, завжди працювала самовіддано, за покликанням та переконанням в обраній професії./Files/P1020153.jpg

ЇЇ трудовий ланцюжок виглядає так: 1966-1967 р. – старша піонерська вожата Грачівської середньої школи (Оренбурзька обл.), 1967-1971 р. – студентка Луцького педінституту ім. Лесі Українки, 1971-1972 р. – учитель англійської мови Радовичевської восьмирічної школи (Волинська обл.), учитель англійської мови Оріховської середньої школи (Полтавська обл.), 1975-1978 р. – учитель англійської мови Нефтегорської середньої школи (Сахалінська обл.), 1978-1979 р. – заступник директора Ставищанської заочної школи (Київська обл.), з серпня 1979 р. – директор Ніжинського будинку дітей та юнацтва, який очолювала протягом 33 років.

Як представник адміністрації закладу виділяється аналітичним мисленням, активним творчим пошуком, баченням чітких перспектив розвитку позашкільної освіти. Управлінську діяльність будує на колегіальних демократичних принципах.Досконало володіє прийомами та методами управлінської діяльності, власним прикладом демонструє інноваційні технології навчання та виховання гуртківців. Наполеглива у досягненні мети, реалізації планів та ідей розвитку і вдосконалення системи організації та управління навчально-виховним процесом у закладі, намагається працювати ефективно, нарощуючи у своїй роботі новизну.

Дослухаючись до заповітів великого педагога Василя Сухомлинського, вона поставила перед собою мету: позашкільний заклад має стати школою радості для дітей, школою творчості для педагогів, школою спокою для батьків. А всі, хто працює поряд повинні стати мудрими наставниками, що душею вболівають за дітей. Адже саме таких вона жадала бачити у своїй трудовій родині.

Активна життєва позиція Людмили Іванівни сприяє підняттю роботи закладу на якісно новий рівень. Вона цікавиться новими ідеями психолого-педагогічної науки, передовим досвідом позашкільних закладів освіти, впроваджує й удосконалює його.

У Людмили Іванівни є своя формула успіху – починається вона з любові до дітей, до кожного з тих, хто поряд, із віри у торжество діянь, із надії, що крила творчості ще довго будуть дужими та молодими і сягатимуть жаданої висоти.

Сучасна українська жінка, неспокійна думкою, допитлива, сумлінна, має неабиякі організаторські здібності, хороша господиня, вміло поєднує в колективі материнську доброту, хист жінки-берегині кращих стосунків та традицій з вимогливістю, принциповістю, діловитістю. Володіє російською, українською, англійською, німецькою мовами.

Працездатна, послідовна та докладна у справах, рішуча, наполеглива у прийнятті рішень, із загостреним відчуттям справедливості, повна творчих дерзань, наснаги. Відверта, толерантна, коректна і тактовна, в колективі життєрадісна, креативна, швидко знаходить контакт із людьми, поважає в дитині Людину. Турботлива дружина, мама і бабуся, прикладом своєї поведінки вчить і виховує тих, хто оточує її.

Піднесенню авторитету Людмили Іванівни сприяє її людяність, здатність зрозуміти та щиро зреагувати на проблеми членів педагогічного колективу, турботи вихованців та їх батьків, цінити й підтримувати ініціативу, тонко й делікатно підбадьорити й заспокоїти, активізувати, вселити впевненість, керуючись принципами співпраці з дотриманням педагогічного такту.

Як досвідчений та творчий педагог, Людмила Іванівна користується заслуженою повагою та авторитетом педагогічного загалу й громади міста, області, України.

Заклад неодноразово гостинно зустрічав учасників всеукраїнських, обласних семінарів із проблем розвитку позашкільної освіти, роботи з обдарованими дітьми та молоддю, щиро ділиться досвідом із педагогічними колективами районних позашкільних закладів Чернігівщини. Колеги-позашкільники завжди з цікавістю чекають виступів, доповідей Людмили Іванівни з трибун науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, бо знають, що в будь-якій її промові вони знайдуть зернини непересічного досвіду, родзинки позашкільної практики, мудру пораду, щиру настанову.

Ніжинський Будинок дітей та юнацтва в 2003 році з гідністю пройшов атестацію «з відзнакою». Здобутки педагогічного колективу та особисто директора відомі на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

За плідну багаторічну педагогічну роботу, заслуги в галузі освіти і педагогічної науки, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток дитячої творчості, значні успіхи у позашкільному навчанні й вихованні підростаючого покоління Лисиця Л. І. неодноразово нагороджувалася грамотами міського, обласного управління освіти та грамотами Міністерства освіти і науки України, Грамотами міської ради, Чернігівської обласної державної адміністрації, нагороджена медаллю А. С. Макаренка, Почесним знаком Чернігівської обласної державної адміністрації, має звання «Відмінник освіти». До дня працівника освіти 2012 року Прем'єр-міністр України нагородив Лисицю Л. І. Почесною Грамотою Кабінету міністрів України.

Лисиця Л. І. – не просто висококласний фахівець у сфері освітнього менеджменту, а й людина ідеї, яка має власне бачення мети та завдань сучасної позашкільної освіти, може на практиці реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману, адекватну майбутньому освітню систему, яка сповідує ідею гуманістичної, дитиноцентрованої освіти, зосереджується виключно на «педагогіці серця».


Кiлькiсть переглядiв: 30

Коментарi

 • Cidessenak

  2017-01-30 08:43:00

  [url=http://bulls.net.pl/]w co inwestować małe kwoty[/url] | [url=http://bulls.net.pl/]http://bulls.net.pl/[/url]...

 • Aaniita

  2013-08-14 22:16:30

  Your posting is abosultely on the point!...

 • Tayanna

  2013-08-13 10:04:57

  I bow down humbly in the presence of such grasentes. http://zvtfczaqsd.com [url=http://waluoohdi.com]waluoohdi[/url] [link=http://ilqomnxxu.com]ilqomnxxu[/link]...

 • Nana

  2013-08-12 21:05:09

  I'm imesesrpd you should think of something like that...

 • Reena

  2013-08-12 01:12:00

  IMHO you've got the right anwesr!...